Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z podziałem na zadania"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Produkcja i emisja spotu radiowego w lokalnym radiu (zasięg miasto Chełm)"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym"
4 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów z podziałem na zadania"
5 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chełmie"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa kwiatów letnich"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa czujnika kąta skrętu osi wleczonej"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn."Sukcesywne wykonywanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji w okresie 36 m-cy"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa wody mineralnej"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie klimatyzacji w biurowcu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Chełmie ul. Wołyńska 57 w pomieszczeniach nr 30 i 32"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa surowej rudy darniowej oraz odbiór i zagospodarowanie zużytej rudy darniowej"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna sprzedaż kruszywa z podziałem na zadania"
13 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakładowej stacji paliw na ZOM ul. Bieławin 5 w Chełmie"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
15 ODWOŁANIE zapytania pn."Opracowanie operatów przeciwpożarowych dla oczyszczalni ścieków komunalnych „Bieławin” oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5a w Chełmie"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Mętnościomierz laboratoryjny"
17 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Sukcesywne wykonywanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji w okresie 36 m-cy"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa zaprawy klejącej do regulacji studni burzowych"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa pojemników nowych plastikowych 120 L i 240 L"
20 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakładowej stacji paliw na ZOM ul. Bieławin 5 w Chełmie"