Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa gadżetów z nadrukiem"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów, itp."
3 ROSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Remont pomp głębinowych z podziałem na zadania"
4 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Dostawa przepływomierzy DN 100 i DN 150"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Serwis eksploatacyjny Dejonizatora POLWATER wraz z wymianą podzespołów i materiałów eksploatacyjnych"
6 ODWOŁANIE ROZSTRZYGNIĘCIE I PONOWNY WYBÓR w ramach zapytania pn."Sukcesywna sprzedaż piasku w okresie 24 miesięcy"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Łączna wycena przedsiębiorstw MPGK Sp. z o.o. i PGO Sp. z o.o."
8 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Budowa grobowców prefabrykowanych komorowych jedno i dwumiejscowych"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna sprzedaż piasku w okresie 24 miesięcy" ODWOŁANE
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa kontenerów odkrytych o pojemności 5 m3"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa rękawic roboczych ochronnych"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa elementów grobowca"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE, ODWOŁANIE I UNIEWAŻNIENIE postępowania pn. "Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, realizacja wg zadań"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Udostępnienie aplikacji mobilnej z funkcją informacyjno – edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywne wykonywanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji w okresie 12 m-cy"
16 ODWOŁANIE postępowania pn."Szczepienie pracowników MPGK Sp. z o.o."
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych do kos i pilarek spalinowych"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z podziałem na zadania"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Produkcja i emisja spotu radiowego w lokalnym radiu (zasięg miasto Chełm)"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym"