Strona główna
Komunikat w sprawie zmiany stawki taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków od dnia 25 maja 2020 r. Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2020 16:17

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, jako podmiot realizujący zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełm, w związku z pojawiającymi się spekulacjami i szumem medialnym na temat wprowadzenia nieplanowanej podwyżki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków informuje, że Spółka ogłosiła obowiązującą obecnie taryfę na wodę dwa lata temu.
   Opracowane przez Spółkę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełm na okres 3 lat, tj. od 25.05.2018 r. do 24.05.2021 r. zostały zatwierdzone w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ PGW Wody Polskie.
Spółka podkreśla, że ogłoszone w maju 2018 roku taryfy wskazują w sposób oczywisty stawki jednostkowych opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w każdym z trzech lat obowiązywania taryfy. Zgodnie z zapisami taryfy stawki za wodę uległy kolejnej zmianie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (czyli od 25 maja 2020 r.).
   W związku z powyższym z dniem 25 maja 2020 r. uległa zmianie opłata za wodę z   dotychczasowej ceny brutto – 3,51 zł/m³ na 3,59 zł/m3 oraz opłata za odprowadzenie ścieków z ceny brutto 6,46 zł/m³ na kwotę 6,51 zł/m³. Wzrost jednostkowej stawki za zaopatrzenie w wodę  wynosi 8 groszy, a stawka za odprowadzenie ścieków wzrosła o 5 groszy za m3. Procentowo wzrost ceny za wodę stanowi poniżej 2%, a stawki za ścieki niecały 1%.
   Biorąc pod uwagę dynamikę podejmowanych działań koniecznych w związku z ogłoszoną pandemią oraz pojawienie się czynników generujących dodatkowe, nieprzewidziane koszty, prognozy ekonomiczne Spółki nie mogą w sposób realny przewidzieć kosztów zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków zgodnie z naturalnymi mechanizmami rynkowymi kształtowanymi poza okresem epidemii. Na tą chwilę nie jest zasadnym skrócenie obecnie obowiązującej taryfy w perspektywie jej obniżenia na okres jedynie 3 miesięcy. Procedura umożliwiająca skrócenie obowiązujących stawek jest czasochłonna i długotrwała, a wprowadzone obostrzenia i ograniczenia w działaniu organów administracyjnych jeszcze bardziej przedłużyłyby cały proces.
   MPGK już od początku maja br. kilkakrotnie odpowiadało na zapytania medialne odnośnie przyczyny zmiany cen taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, tym bardziej zdumiewa fakt pojawiających się na portalach społecznościowych lokalnych mediów kolejnych, zaczepnych, zdawkowych  informacji, bez rzetelnego wyjaśnienia i zagłębienia się w przyczyny wzrostu jednostkowej stawki opłat.
   Zarząd Spółki jest zgodny z opinią Pana Jakuba Banaszka Prezydenta Miasta Chełm odnośnie wysokich kosztów życia mieszkańców naszego miasta. Przystępując do przygotowania projektu nowej taryfy na okres kolejnych 3 lat Spółka dokona wszelkich możliwych czynności w celu sprostania oczekiwaniom Pana Prezydenta oraz mieszkańców i obniżenia stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Ostateczna decyzja w zakresie zatwierdzenia projektu taryf należy do regulatora PGW Wody Polskie.

Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2020 16:23
 
REKRUTACJA Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2020 05:03

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie realizując cele strategiczne Spółki ukierunkowane na dynamiczny rozwój, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz odważne plany inwestycyjne rozpoczyna proces rekrutacyjny.
   Obecnie prowadzimy nabór na wskazane niżej stanowiska w naszych Zakładach:

Inżynier Efektywności Energetycznej

Mistrz budowy sieci wodno - kanalizacyjnych
 Specjalista systemów wodno - kanalizacyjnych

Konserwator sieci sanitarnej

Technolog ujęć wody

Analityk Finansowy

Specjalista PR i obsługi klienta

Referent Laboratorium

Mechanik

Mechanik samochodowy

Operator sprzętu ciężkiego

Kierowca pojazdu specjalistycznego

Ładowacz nieczystości stałych

Sortowacz

Ogrodnik

 
   Stały rozwój personalny jest bardzo ważny, dlatego poza ściśle wymienionymi stanowiskami MPGK otwarte jest także osoby z pasją, posiadające zdolność nadawania priorytetów oraz wysokie umiejętności interpersonalne, kreatywne, nieszablonowe, zarażające pozytywną energią oraz wysoko stawiające poprzeczkę. Takie osoby zapraszamy także do aplikowania.

Wykorzystaj szanse – Twoja wizja może być inspiracją dla Spółki, podziel się nią!

Podstawowe informacje dla aplikujących kandydatów:

 • osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego ze wskazaniem stanowiska na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub dostarczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym stanowisko do siedziby Spółki ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm do dnia 15 czerwca 2020 r.
 • Do aplikacji należy dołączyć podpisane oświadczenie: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”;
 • dokumenty aplikacyjne  oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a dokumenty zostaną zniszczone nie później niż do 6 miesięcy od daty złożenia.

Wszystkim kandydatom oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce,
 • kompetentny i wykwalifikowany zespół współpracowników,
 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • doskonałe warunki do szybkiego awansu i rozwoju zawodowego,
 • samodzielność w budowaniu i rozwoju danego obszaru
 • elastyczność wdrażania i realizacji innowacyjnych działań,
 • fundusz socjalny, PPK.

Nie zatrudniamy – otwieramy perspektywy.

Klauzula informacyjna

Poprawiony: środa, 27 maja 2020 13:52
 
Informacja w sprawie wznowienia wydawania pojemników na szkło mieszkańcom miasta Chełm Drukuj
środa, 20 maja 2020 13:45

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że od dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) wznawia wydawanie pojemników na szkło mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej.
Przypominamy, że Miasto Chełm, w ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, wyposaża nieodpłatnie (w ramach ponoszonych opłat) mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w estetyczne pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej.
   Pojemniki można odbierać przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. Odbioru może dokonać każdy mieszkaniec Chełma, który złożył deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i nie zalega z opłatami, po okazaniu dokumentu tożsamości. Podstawę przekazania będzie stanowić umowa użyczenia.
   MPGK zaprasza po odbiór pojemników w godzinach pracy PSZOK. W trosce o zapewnienie bezpiecznej obsługi do 31 maja br. zostały wydłużone godziny obsługi od  poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w sobotę 7-15.
   Od czerwca 2020 r. przywrócone zostaną wcześniej wyznaczone godziny i Punkt będzie otwarty w dni powszednie 7-16 oraz w sobotę 7-14.
   MPGK Sp. z o.o. jeszcze raz podkreśla, że pojemników wystarczy dla wszystkich uprawnionych mieszkańców. Pojemniki będą wydawane sukcesywnie do czasu rozdysponowania całej puli 4100 sztuk. Jednocześnie Spółka przypomina, że do czasu odbioru pojemnika nadal należy gromadzić szkło w dostarczanych przez Spółkę zielonych workach.

 
Informacja w sprawie odbioru pojemników na szkło przez mieszkańców Chełma Drukuj
czwartek, 07 maja 2020 11:23

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że od dnia 9 maja 2020 r. (sobota) czasowo wstrzymuje wydawanie pojemników na szkło mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej. Rozpoczęty 4 maja br. pierwszy etap wydawania pojemników cieszył się ogromnym zainteresowaniem Chełmian. W ciągu 3 dni zostało rozdysponowanych prawie 1200 sztuk, stąd Spółka szacuje, że do końca bieżącego tygodnia zostanie wyczerpana całkowita ilość 1600 sztuk zaplanowana do rozdania w pierwszym etapie (piątek 8 maja br. będzie ostatnim dniem obsługi).

Więcej…
 
Informacja w sprawie nieodpłatnego wyposażenia mieszkańców Chełma w pojemniki do gromadzenia frakcji szklanej (opakowaniowej) Drukuj
piątek, 01 maja 2020 06:24

   Miasto Chełm, w ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, wyposaża nieodpłatnie (w ramach ponoszonych opłat) mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w estetyczne pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej.
   Pojemniki można odbierać od dnia 4 maja 2020 r. przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. Odbioru może dokonać każdy mieszkaniec Chełma, który złożył deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, po okazaniu dokumentu tożsamości. Podstawę przekazania będzie stanowić umowa użyczenia.
   MPGK zaprasza po odbiór pojemników w godzinach pracy PSZOK. W trosce o zapewnienie bezpiecznej obsługi godziny otwarcia w maju br. zostały wydłużone. Punkt będzie otwarty od  poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w sobotę 7-15.
  Z uwagi na fakt, że wyposażenie w pojemniki na szkło stało się częścią usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę, po rozdysponowaniu pojemników zostanie wstrzymane dostarczanie worków przeznaczonych na zbieranie frakcji szklanej.
  Gromadzenie odpadów szklanych w pojemnikach poprawi zdecydowanie wygodę i estetykę ich segregowania oraz zwiększy bezpieczeństwo odbioru i zagospodarowania szkła. Zmniejszy to także ilość powstałych odpadów w postaci worków przeznaczonych do jego segregacji.

 
Wznowienie funkcjonowania PSZOK przy ulicy Bieławin Drukuj
sobota, 25 kwietnia 2020 09:08

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, w związku ze stopniowym łagodzeniem przez władze państwowe zasad kwarantanny oraz mając na względzie potrzeby mieszkańców, informuje, że od 4 maja 2020 roku wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin w Chełmie.

Szczegóły dotyczące zasad funkjonowania PSZOK i wymogów dla przekazujących odpady.

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2020 09:14
 
Ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie
 W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną MPGK Sp. z o.o. w Chełmie od 13 marca 2020 r. wstrzymuje przyjęcia interesantów. Ograniczenie dotyczy zarówno siedziby jak i pozostałych zakładów. Obsługa klientów oraz kontakt z pracownikami Spółki odbywać się będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pisma wysłane drogą mailową traktowane będą tak, jak doręczone osobiście. Obsługa mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez pracowników Cmentarza Komunalnego przy ul. Mościckiego 57 w Chełmie odbywać się będzie tylko w zakresie czynności koniecznych dla obsługi pochówków. Bez zmian odbywać się będzie usuwanie awarii  sieci wodno – kanalizacyjnych. W sytuacjach wyjątkowych, przy konieczności osobistego kontaktu, w celu załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Dane do kontaktu:
- tel. alarmowy 994
- siedziba Spółki  82 560 50 60 lub 82 563 14 61
- BOK 82 563 14 61 wew. 241 lub 258
- Cmentarz Komunalny 82 565 37 59 lub 514 779 443
- ZOM / PSZOK 82 565 60 05 lub 82 565 44 93
- Oczyszczalnia 606 479 336
- Laboratorium 82 564 06 09 lub 668 926 364
- ZPOK w Srebrzyszczu 690 129 151
- adres poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Podejmowane działania mają głównie charakter profilaktyczny oraz zapobiegawczy i wynikają z troski o zdrowie pracowników i interesantów w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.
 
Informacja w sprawie zmiany systemu pracy pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie Drukuj
czwartek, 19 marca 2020 15:14

   W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną MPGK Sp. z o.o. w Chełmie od 20 marca 2020 r. do odwołania, decyzją Prezesa Zarządu Pana Marcina Czarneckiego, wprowadziło nowy system pracy w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Srebrzyszczu. Decyzja podyktowana jest koniecznością wdrożenia działań strategicznych i operacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości pracy w zakresie gospodarowania odpadami. Wprowadzona zmiana zredukowała godziny pracy wprowadzając w miejsce dwuzmianowego systemu pracy w godzinach 6-22 pracę jednozmianową w godzinach 7-17 oraz rotacyjny tygodniowy system pracy. Rotacja  polega na obsadzie stanowisk w cyklu tygodniowym przez jedną załogę, zamiennie z kolejnymi załogami w następnym tygodniu. Z uwagi na fakt, że pracownicy stanowią podstawę dalszego stabilnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa, zachodzi konieczność redukcji aktywnego personelu i ograniczenia osobistych kontaktów między pracownikami. Tylko wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w odpowiednio szybkim czasie może uchronić Spółkę przed utratą trwałej operacyjności a mieszkańców przed większą skalą zachorowalności i rozprzestrzenianiem się pandemii. Zarząd Spółki w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wdrożył szereg działań prewencyjnych i edukacyjnych. W Spółce działa ekspercki Zespół  Zarządzania Kryzysowego powołany przez Prezesa Zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związanez kontrolowaniem i koordynacją czynności priorytetowych.